Saturday, July 18, 2009

Jan-Aage Torp, Professional darkener of doorsteps

Pastor Jan-Aage Torp has entered the realms of national politics in a most spectacular manner. Hoping to get enough votes to get a seat on the Norwegian Parliament for his party, "Kristent Samlingsparti" (Coalition of bible-thumping extremist whackjobs), he has emptied a bunch of collection plates and financed an election video. What's the theme of this video, you ask?

Well; Pastor Torp being a literal-translation pentecostal zealot, really only has two possible themes: 1) Gay-bashing, and 2) Right-to-life preaching. He chose the latter. You might call him a great number of things, but at least you can count on his being predictable.

The contents of the video? Body parts, dead fetuses in trach cans, just about every shade of gruesome. Congrats to the Pastor - he's just spent a lot of money to get absolutely no votes outside of the die-hard zealots he already had swinging from his balls.

If the theory is correct that Heaven will be populated by the likes of this character, I strongly suspect that someone made a sign error or screwed up the labels somehow.

5 comments:

Anonymous said...

Du sir er en idiot. ser det på måten du skriver.

Wilhelm said...

...vel vel vel, Professor Hawking. Så hyggelig at du tok deg tid til å dele din visdom.

Så ut i fra at det er tre grammatiske feil i de to korte setningene du bidro med er spørsmålet om problemet ditt skyldes arv eller miljø.

Anders said...

Du bør se forbi stavefeilene og heller konsentrere deg om den gjennomtenkte kritikken som fremføres her. Det er nå min mening.

Når det gjelder Torp, så legger han i hvert fall ikke skjul på hvem han er og hva han mener. Det skal han ha.

Hører nå på: Zelots Serves Dogmas - Rainer Ptacek

Wilhelm said...

Dessverre forlot "Anonymous" oss før han kunne bistå med sin innsikt og lære meg hvor feil jeg har tatt hele tiden.

Kanskje så han signalet sitt på himmelen og måtte ut for å bekjempe kriminalitet og nød..

Anonymous said...

Jeg er veldig enig. Vi har ikke behov for et slikt kristent tulleparti. Vekk med religionen fra samfunnet, troen bør være en privatsak.

Abort er et vanskelig og betent tema, men jeg mener at kvinner bør kunne velge abort innenfor rammene av dagens lovverk. Hvis barn skal bli "tvunget" til å leve, kan det oppstå situasjoner der de ikke har det bra fordi foreldrene (eller den voldtatte moren) ikke kan ta vare på dem.