Thursday, August 13, 2009

Filesharing - Trine Skei Grande edition

This week's edition of Morgenbladet includes a letter from Venstre's second-in-command Trine Skei Grande (if that doesn't give you pause to think about Venstre's future when Sponheim retires I don't know what does) about the party's position on filesharing. Basically, they don't want to allocate any resources for battling illegal filesharing, and they certainly don't want to take any steps to limit monitoring of internet traffic. Fair enough - at least she outlines their position. However, she goes on to detail Venstre's "solution" to the problem:

"Venstres alternativ er å utvikle en modell som sørger for at rettighetshaverne får ordentlig betalt, samtidig som fildeling gjøres lovlig og kulturen fortsetter å blomstre. Med andre ord vil vi både utvikle et nytt opphavsrettssystem og alternative kompensasjonssystemer. Gjennom en slik modell kanaliserer vi dagens illegale fildeling inn i legale former, noe som alle vil tjene på. ... (English translation: Venstre's alternative is to develop a model which ensures that the copyright holders are properly paid, while simultaneously legalizing filesharing and making sure that culture will keep fluorishing. In other words we want to develop new copyright legislation and alternative compensation systems. In other words Through this model, we will channel the present illegal filesharing into legal revenue streams, something everyone will benefit from."

What a pile of steaming horseshit.

Or rather; it wouldn't reek of sucktitude if she'd presented an outline for such a model. This is a declaration of vague intentions and nothing less. Unless they can specify or at least outline some of the steps between intention and reality, this is nothing but a pipe dream.

Venstre has zero credibility in this matter until they present something tangible, at which point I'll be absolutely thrilled.

3 comments:

Anders said...

Hey, for en gangs skyld er jeg helt enig en av postene dine om Filesharing*. Problemet med dagens løsninger er
- Ingen eller minimal kompenasjon til artistene, særlig de små.
- Store plateselskaper blir forfordelt.

Jeg er forsåvidt enige med Venstre at man ikke kan gå tilbake til sånn det var før, men jeg kan ikke se at Venstre har en løsning, og de har heller ikke gitt penger til å utvikle en løsning, så vidt jeg kan se.


*Kan noen forklare meg hvorfor dette kalles "filesharing". Piratkopiering er det er snakk om her. Filesharing er når jeg sender en rapport til kollegaer på e-post, feriebilder til familien, ol.

Wilhelm said...

Det er ikke det at jeg ser på store plateselskaper som altruistiske organisasjoner på noe sett eller vis. Men jeg ser heller ikke at realistiske alternativ som faktisk innebærer inntekter for artistene kommer frem.

Spesielt synes jeg det er provoserende at de som beskylder plateselskapene for ikke å gi artistene en stor nok del av kaken er de som stjeler musikk og dermed ikke bidrar med en krone til artistene, selvom de har plenty av mulighet.

Anders said...

Det er ikke det at jeg ser på store plateselskaper som altruistiske organisasjoner på noe sett eller vis. Men jeg ser heller ikke at realistiske alternativ som faktisk innebærer inntekter for artistene kommer frem.

Enig. Poenget mitt var bare at av de lille inntektene som kommer, får store plateselskaper en større del av kaken enn de skulle hatt.

Uansett, så lenge den totale kaken til fordeling er for liten, fungerer ikke systemet.